o nas aktualności do pobrania kontakt  
Kontakt

Wyłączny dystrybutor na Polskę firmy Fridolin GmbH
Biuro Handlowe:
01-864 Warszawa
ul. Kochanowskiego 49 lok. 101
tel.: 22 378 26 65
e-mail: info@fridolin.pl
Formularz kontaktowy
Dotyczy:
Imię i Nazwisko
lub Firma:
E-mail:
Telefon:
Tekst:
Wyrażam zgodę na przekazanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
Pokaż więcej informacji odnośnie zgody

Uprzejmie informujemy, że:
a) Transfer Trust International s.c., ul. Kochanowskiego 49 lok. 101, 01-864 Warszawa stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres info@fridolin.pl lub pisemnej na adres ul. Kochanowskiego 49 lok. 101, 01-864 Warszawa